Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

Kê khai hồ sơ, tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng các hạng I II III trên toàn Quốc bao đỗ, đúng hẹn

Đánh giá bài viết

0
(0)

I. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

 1.  Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại mục III của Hướng dẫn này.
 2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý.
 3. Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

II. Các lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

 1. Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư bao gồm
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 • Thiết kế kiến trúc công trình.
 • Thiết kế nội – ngoại thất công trình.

2. Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng bao gồm

 • Khảo sát địa hình.
 • Khảo sát địa chất công trình.
 • Khảo sát địa chất thủy văn.

3. Thiết kế xây dựng bao gồm các chuyên môn chủ yếu dưới đây

 • Thiết kế kết cấu công trình.
 • Thiết kế điện công trình.
 • Thiết kế cơ điện công trình.
 • Thiết kế cấp – thoát nước.
 • Thiết kế cấp nhiệt.
 • Thiết kế thông gió, điều hòa không khí.
 • Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong xây dựng công trình.
 • hiết kế phòng cháy – chữa cháy.
 • Thiết kế các bộ môn khác.

4. Lĩnh vực chuyên môn giám sát thi công xây dựng

 • Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm (Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình, Giám sát công tác khảo sát địa chất thủy văn)
 • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện.
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình.
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

III. Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

 1. Điều kiện chung

a. Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

b. Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại mục IV của Hướng dẫn này và nộp lệ phí theo quy định.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

a. Có các điều kiện quy định tại khoản 1 mục III Hướng dẫn này.

b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c. Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc (hoặc thiết kế nội – ngoại thất) ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

a. Có các điều kiện quy định tại khoản 1 mục III Hướng dẫn này.

b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c. Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

a. Có các điều kiện quy định tại khoản 1 mục III Hướng dẫn này.

b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c. Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm  trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình  được nghiệm thu bàn giao.

d. Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành.

e. Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

IV. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

 1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
 • Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư theo mẫu tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này.
 • Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 2 của Hướng dẫn này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm  về sự trung thực của nội dung xác nhận.
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp).
 1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư
 • Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng theo mẫu
 • Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 4 của Hướng dẫn này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm  về sự trung thực của nội dung xác nhận.
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp)
 1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục 5 của Hướng dẫn này.
 • Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 6 của Hướng dẫn này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm  về sự trung thực của nội dung xác nhận.
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm:
 • Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ cấp cho cá nhân có trình độ đại học) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp(đối với chứng chỉ cấp cho cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
 • Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

V. Cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

 1. Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng được cấp lại hoặc bổ sung nội dung trong các trường hợp sau
 • Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng.
 • Bổ sung nội dung hành nghề.
 • Chứng chỉ cũ bị rách, nát.
 • Chứng chỉ bị mất.
 • Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.
 1. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ.
 • Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn).
 • Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề).
 • Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.
 1. Thời hạn xét cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp xin cấp mới

Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét để cấp lại chứng chỉ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định. Đối với trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do bị mất hoặc rách, nát thì Giám đốc Sở Xây dựng tự xem xét quyết định, không phải thông qua Hội đồng tư vấn.

4. Nội dung và thời hạn của chứng chỉ cấp lại được ghi như sau

 • Ghi theo đúng nội dung và thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách, nát.
 • Ghi bổ sung nội dung hành nghề, theo thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp xin cấp bổ sung nội dung hành nghề.
 • Đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.
 1. Hồ sơ xin cấp lại, cấp bổ sung nội dung hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình

a. Đối với các trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn, chứng chỉ cũ rách, nát, chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi:

 • Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu
 • Đối với các trường hợp chứng chỉ bị mất (Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu)

b. Đối với trường hợp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề:

 • Đối với hồ sơ kiến trúc sư:

– Đơn xin bổ sung nội dung hành nghề kiến trúc sư theo mẫu tại Phụ lục 8 của Hướng dẫn này.

– Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 2 của Hướng dẫn này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm  về sự trung thực của nội dung xác nhận.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp)

– Chứng chỉ cũ

 • Đối với hồ sơ kỹ sư:

– Đơn xin bổ sung nội dung hành nghề kỹ sư theo mẫu tại Phụ lục 8 của Hướng dẫn này.

– Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 4 của Hướng dẫn này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm  về sự trung thực của nội dung xác nhận.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

 • Đối với hồ sơ giám sát thi công xây dựng công trình:

– Đơn xin bổ sung nội dung hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục 8 của Hướng dẫn này.

– Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 6 của Hướng dẫn này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm  về sự trung thực của nội dung xác nhận.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ cấp cho cá nhân có trình độ đại học) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ cấp cho cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

– Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

 Nhận đào tạo các lớp ngắn hạn về nghiệp vụ xây dựng trên toàn Quốc như.
 • Lớp an toàn lao động vệ sinh lao động. Cấp chứng chỉ an toàn lao động
 • Lớp an toàn hóa chất, chứng nhận an toàn hóa chất của sở công thương.
 • Lớp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp chứng chỉ quản lý dự án.
 • Lớp học thẩm định giá cấp chứng chỉ thẩm định giá học viện tài chính Bộ tài chính.
 • Lớp học đấu thầu cấp chứng chỉ đấu thầu.
 • Lớp học tư vấn giám sát cấp chứng chỉ giá sát.
 • Lớp học quản lý tòa nhà cấp chứng chỉ quản lý tòa nhà.
 • Lớp học nghiệp vụ kế toán trưởng cấp chứng chỉ kế toán trưởng.
 • Hướng dẫn đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức cá nhận lên website của bộ xây dựng.
 • Dịch vụ đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
 • Nhận hợp đồng đào tạo tại doanh nghiệp.

Viện giáo dục xây dựng Việt Nam nhận kê khai hồ sơ, tổ chức thi sát hạch (Bảo đỗ) chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng trên toàn Quốc các hạng I,II,III như chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng, Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, của các sở xây dựng trên toàn Quốc.

Quý khách có nhu cầu thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng hoặc tư vấn pháp luật xin vui lòng gọi trực tiếp tới số Hotline 0982 63 77 86 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp 24/7 hoặc gửi thông tin đến địa chỉ Email. giaoducxaydung@gmail.com. Chúng tôi sẽ trả lời chi tiết giúp các bạn.

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM

42/155 Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN

Tel:043.686 56 56/ Fax: 043. 685 55 99/ Hotline: 0982 63 77 86

Email: giaoducxaydung@gmail.com

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Bình luận về bài viết này

Các bài viết liên quan

Lớp sắp khai giảng

Xem tiếp

Các khóa học

Xem tiếp

Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.