Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau  Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật,có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước […]


Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng

Điều kiện tổ chức xin cấp chứng chỉ hành nghề thi công xây dựng các hạng trên toàn Quốc theo thông tư 17/2016 và nghị định 59/ NĐ-CP 2016 Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng hạng I Có ít nhất 3 người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường […]


Chứng chỉ năng lực quản lý dự án

Chứng chỉ năng lực quản lý dự án hạng I Có ít nhất 3 người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A đối với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng […]


Chứng chỉ năng lực quản lý chi phí đầu tư…

Chứng chỉ năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng I Có ít nhất 5 người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I. Có ít nhất 15 người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. […]


Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dụng hạng I Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức […]


Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề năng lực giám sát thi công xây dựng dành cho tổ chức Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng hạng I: Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, chủ trì kiểm định xây dựng hạng […]


Chứng chỉ hành nghề quy hoạch xây dựng

Điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực quy hoạch xây dựng theo thông tư 17/2016 và nghị định 59/2015CP Chứng chỉ hành nghề quy hoạch xây dựng hạng I Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I, những người chủ trì các bộ […]


Chứng chỉ hành nghề năng lực thiết kế

Chứng chỉ hành nghề năng lực thiết kế hạng I – Có ít nhất 10 người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I phù […]


Chứng chỉ hành nghề năng lực thẩm tra xây dựng

Chứng chỉ hành nghề năng lực thẩm tra xây dựng hạng I Có ít nhất 3 người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A đối với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải […]


Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây…

Nhận kê khai hồ sơ, tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng các hạng, các sở trên toàn Quốc bao đỗ, đúng hẹn, tiết kiệm thời gian cho tổ chức cá nhân I. Điều kiện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Chứng […]


Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.