Chức năng quyền hạn của chỉ huy trưởng công trình

CHÚC NĂNG QUYỀN HẠN CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Đánh giá bài viết

0
(0)
0
(0)
– Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13  ngày 18 tháng 06 năm 2014   

– Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 06 năm 2015 ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  1. Chức danh chỉ huy trưởng công trường xây dựng cần đảm bảo các điều kiện sau:
    – Chỉ huy trưởng công trình hạng 1: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng 1, đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp 2 cùng loại.
    – Chỉ huy trưởng công trình hạng 2: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng 2, đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp 2 hoặc 2 công trình cấp 3 cùng loại.
    – Chỉ huy trưởng công trình hạng hạng 3: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng 3, đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp 3 hoặc 2 công trình cấp 4 cùng loại.
2. Phạm vi hoạt động của chỉ huy trưởng công trình:

– Chỉ huy trưởng công trình hạng I: Được làm chỉ huy trưởng mọi cấp công trình cùng loại.

– Chỉ huy trưởng công  trình hạng II: được làm chỉ huy trưởng công trình trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống.

-Chỉ huy trưởng công trình hạng III: được làm chỉ huy trưởng trong đó có công trình cấp III,IV cùng loại.

Xin vui lòng liên hệ ( 0982 63 77 86) để được tư vấn tốt nhất 24/7 !

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM

42/155 Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN

Tel: 043 686 56 56/ Fax: 043. 685 55 99Hotline: 0982 63 77 86

Web: http://giaoducxaydung.vn/ Email: giaoducxaydung@gmail.com

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Bình luận về bài viết này

Các bài viết liên quan

Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.