Đáp án thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây…

Dựa trên kinh nghiệp hướng dẫn và tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng của Viện kết hợp với Cục quản lý hoạt động xây dựng Bộ xây dựng Viện giáo dục xây dựng Việt Nam xin hướng dẫn quy trình thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt […]


Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích của cá…

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích * Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình tu bổ di tích – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc. – Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc chứng chỉ hành […]


Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật,có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Có […]


Chứng chỉ hành nghề thiết kế

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, quy hoạch xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật,có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước […]


Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

1. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Chứng chỉ môi giới bất động sản cấp cho cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. Đã hoàn thành khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản tại các […]


Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

I. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng  Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực […]


Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Điều kiện tham dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiếm trúc sư Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp: chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch. Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã […]


Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau  Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật,có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Có […]


Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật,có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Có […]


Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật,có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước […]


Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.