Khai giảng lớp quản lý dự án cấp chứng chỉ quản lý dự án

Khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án liên tục khai giảng hàng tháng trên toàn Quốc, có chế độ ưu đãi cho học viên ở xa không đến được lớp học, giảm 20% học phí cho học viên đăng ký sớm

Đánh giá bài viết

1
(1)

– Căn cứ thông tư số 22/2009/TT-BXD của Bộ xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, quy định những cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Căn cứ thông tư số 25/2009/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Căn cứ nhu cầu nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nhu cầu cần chứng chỉ quản lý dự án để hoàn thiện hồ sơ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Viện giáo dục xây dựng Việt Nam cộng tác với các giảng viên là các Giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên các trường Đại học có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dậy, liên tục khai giảng khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên toàn Quốc như sau.

  1. Đối tượng tham gia khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án

Các Chủ đầu tư, trưởng, phó ban và cán bộ trực tiếp làm công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị, các tổng công ty, công ty xây dựng và các công ty tư vấn xây dựng…

  1. Nội dung khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án

Chương trình khung đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình gồm 8 chuyên đề

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)

*  Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

– Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ,  quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác).

– Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

– Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm thiết kế xây dựng công trình, giấy phép xây dựng, quản lý thi công xây dựng công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

– Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

– Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

– Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

– Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

– Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

– Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

– Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

– Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng.

– Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

– Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng.

– Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng .

– Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

– Xử lý tranh chấp hợp đồng.

Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

– Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

– Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

– Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

– Quản lý tiến độ của dự án

Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

– Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

– Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng (Lập kế hoạch quản lý chất lượng, lập hệ thống quản lý chất lượng, các biện pháp đảm bảo chất lượng, các biện pháp kiểm soát chất lượng)

Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

– Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Lập tổng mức đầu tư.

– Lập dự toán xây dựng công trình.

– Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình.

– Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng.

– Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

– Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

Tổng thời lượng khóa học quản lý dự án: 48 tiết

Kiểm tra trắc nghiệm: 30 phút.

  1. Giảng viên khóa học quản lý dự án

Viện giáo dục xây dựng Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệp trong đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng như lớp học quản lý dự án, lớp học đấu thầu, lớp học chỉ huy trưởng, lớp học giám sát, an toàn lao động, vệ sinh lao động… với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên ưu tú có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia giảng dậy sẽ mang đến một môi trường học tập chất lượng giúp cho học viên có được các kiến thức chuyên sau về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nói giêng và các lớp nghiệp vụ xây dựng nói chung.

  1. Thời gian, địa điểm khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án

* Thời gian: Học liên tục 10 buổi

– Lớp sáng 8h-11.30

-Lớp chiều 13h30- 17h

-Lớp tối 18h- 21h

-Hoặc lớp T7,CN học liên tục 5 tuần

-Nhận hợp đồng đào tạo tại doanh nghiệp ( có chế độ riêng, giá ưu đãi)

* Địa điểm học:

– Liên tục khai giảng hàng tháng trên toàn Quốc

– Tại Hà Nội: Học tại Viện đào tạo.

– Tại Đà Nẵng: Học tại 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

– Tại TP HCM: Số 10, đường 3/2, Q10, TP HCM.

  1. Hồ sơ, học phí khóa học quản lý dự án

* Hồ sơ: 02 ảnh 3×4, CMT photo công chứng

*Học phí: 1.000.000/hv (Đã bao gồm tài liệu toàn khóa học, phí cấp chứng chỉ)

  • Đăng ký trực tiếp qua số ĐT Ms Nhài trưởng phòng đào tạo 0982 63 77 86 để được tư vấn 24/7.
  • Đăng ký qua Email: giaoducxaydung@gmail.com (ghi dõ tên, ngày tháng năm sinh và yêu cầu tham dự khóa học)
  1. Chứng chỉ khóa học quản lý dự án

Sau khi kết thúc khóa học quản lý dự án, học viên sẽ được cấp chứng chỉ quản lý dự án theo đúng pháp luật có giá trị trên toàn Quốc.

  1. Chính sách hỗ trợ học viên tham gia khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án

Hỗ trợ tư vấn miễn phí về khóa học quản lý dự án và các khóa học nghiệp vụ xây dựng khác như đấu thầu, giám sát, hướng dẫn kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề…văn bản pháp luật mới nhất 24/7.

-Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, khảo sát, giám sát, kỹ sư định giá,

-Ưu đãi lớn doanh nghiệp đăng ký học với số lượng trên 20 người, cho học viên đăng ký sớm, học viên đăng ký theo nhóm, sinh viên.

-Nhận kê khai đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân lên Website của Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch đầu tư nhanh nhất trên toàn Quốc (Bắt buộc đối với với hồ sơ tham dự thầu)

Thông tin tư vấn miễn phí khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án, hồ sơ đăng tải năng lực hoạt động xây dựng, hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề của Bộ, sở xây dựng…xin vui lòng liên hệ Ms Nhài trưởng phòng đào tạo Đt (0982 63 77 86) để được tư vấn tốt nhất 24/7.

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM

42/155 Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN

Tel:043.686 56 56/Fax:043. 685 55 99/ Hotline: 0982 63 77 86

Email:giaoducxaydung@gmail.com

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Bình luận về bài viết này

Lớp sắp khai giảng

Xem tiếp

Các khóa học

Xem tiếp

Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.