Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng

Tư vấn kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng hỗ trợ nâng hạng công trình uy tín trên toàn Quốc

Đánh giá bài viết

0
(0)
 1. Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dụng hạng I

 • Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.

2. Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng II

 • Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.

3. Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng III

 • Có ít nhất 3 người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Có ít nhất 5 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

4. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng

 • Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng loại.
 • Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm B, công trình đến cấp II cùng loại.
 • Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm C, công trình đến cấp III cùng loại.

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM

Số 42/155-Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN

Tel: 043.686 56 56/ Fax: 043.685 55 99/ Hotline: 0982 63 77 86

Email:giaoducxaydung@gmail.com

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Bình luận về bài viết này

Các bài viết liên quan

Lớp sắp khai giảng

Xem tiếp

Các khóa học

Xem tiếp

Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.