Thông tư 27/2013/ TT-BLĐTBXH quy định công tác huấn luyện…

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013   THÔNG TƯ Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Căn cứ […]


Thông tư 36/2014/TT-BCT quy định huấn luyện an toàn hóa…

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA […]


luật xây dựng 50/2014/QH13

  QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật xây dựng. Chương […]


Chức năng quyền hạn của chỉ huy trưởng công trình

– Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13  ngày 18 tháng 06 năm 2014    – Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 06 năm 2015 ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chức danh chỉ huy trưởng công trường xây dựng cần đảm bảo […]


Nghị định 79/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ xung luật PCCC

CHÍNHPHỦ Số: 79/2014/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật […]


luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật…

QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Luật số: 40/2013/QH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội […]


Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 của Quốc…

  QUỐC HỘI Luật số: 27/2001/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY   Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo […]


Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo bồi dưỡng…

BỘ XÂY DỰNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 10/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ Căn […]


Luật nhà ở số 65/2014/QH13

  QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở. […]


Thông tư 25/2009/TT-BXD hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ quản…

BỘ XÂY DỰNG Số:  25/2009/TT-BXD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29  tháng 7  năm 2009     THÔNG TƯ Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công […]


Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.